2018 Programme

RHAGLEN  2018  PROGRAMME


Thursday, Jan 18: Y Normaniaid yng Ngogledd Cymru / The Normans in North Wales – Morgan Burgess.


Thursday, Feb 15: Pigion Hanes / Snippets of History – Casglwyr Perlysiau Deganwy / Deganwy Herb Collectors.


Thursday, Mar 15: Y Ffrynt Gartref yn y Rhyfel Byd 1af / The Home Front in World War 1 – Jane Kenney.


Thursday, Apr 19: Yn ôl traed y Llengoedd Rhufeinig / In the footsteps of the Roman Legions – Terry James.


Thursday, May 17: Effaith Rheilffordd Ffestiniog ar Ddiwydiant Llechi’r Ardal / Influence of the Ffestiniog Railway on the Local Slate Industry – Chris Jones.


Saturday, June 2: Diwrnod Prom DEGANWY Prom Day.


Thursday, June 21: Taith Gerdded i ymweld â Cheginau Perlog Deganwy a gemau eraill / Walk to visit Deganwy Pearl Kitchens and other gems – Elan Rivers and Adrian Hughes.


Saturday, July 21: Ymweld â Chytiau Crwn Ynys Môn ag Oriel Môn, Llangefni / Visit to Anglesey Round Huts and Oriel Môn, Llangefni – Dave Chapman.


August:   Dim cyfarfod / no meeting.


Thursday, Sept 20: Portmeirion – Ei Hanes a’i Chymeriadau / Portmeirion – It’s History and Personalities – Meurig Jones.


Thursday, Oct 18: Ymweld â Gorsaf Bad Achub Llandudno / Visit the Llandudno Lifeboat Station – Alun Pari Huws.


Sunday, Nov 4: Cinio Blynyddol / Annual Lunch – Siaradwraig Gwadd / Guest Speaker – Judith Phillips.


Thursday, Nov 15: AGM + Treilaon Dewiniaeth yng Ngogledd Cymru / Witchcraft Trials in North Wales – Avril Robarts.


Saturday, Dec 1: 10am-3pm – Diwrnod Agored/Open Day. Adolygiad o weithgareddau’r Flwyddyn efo te a mins peis / Review of the Year’s activities with tea and mince pies.

Web Design North Wales by Indever