2020 Programme

RHAGLEN 2020 PROGRAMME


Thursday, January 16: Magna Carta a’i Berthnasedd i Ogledd Cymru / Magna Carta and its Application to North Wales – Diane Williams.


Thursday, February 20: Pigeon Hanes / Snippets of History: (1) Dr Robert W. Dodgson OBE – Gwyddonydd mawr anghofedig Conwy / Conwy’s forgotten great scientist – Stephen Lockwood. (2) Ysgol Woodlands School – Trefor Price & Gwyn Hughes.


Thursday, March 19: Chwilio am Dywysog Madoc / The Quest for Prince Madog – Bob Morris.


Thursday, April 16: Martha Hughes Cannon o Llandudno, Seneddwriag 1af yn Hanes UDA / Martha Hughes Cannon of Llandudno, 1st Woman Senator in U.S. History – Wil Aaron.


Thursday, May 21: Archaeoleg Teml Llwydfaen / The Archaeology of the Temple at Llwydfaen – Rhys Mwyn.


Saturday, May 30: Diwrnod Prom DEGANWY Prom Day.


Thursday, June 18: Ymweld a safle archaeolegol Caerhun a Theml Llwydfaen / Visit Caerhun archaeological site & Llwydfaen Temple – Rhys Mwyn.


Thursday, July 16: Ymweld ag Eglwys Llangwstenin – Mytholeg a Chwedloniaeth / Visit to Llangwstenin Church – Myths & Legends – Mike Goodall.


August: Dim cyfarfod / No meeting.


Thursday October 15: Hanes yr Archesgob John Williams / The Story of Archbishop John Williams – John Barden-Davies.


Sunday, November 1: Cinio Blynyddol / Annual Lunch – Siaradwr Gwadd / Guest Speaker – Richard Thomas, Ystadau Mostyn Estates.


Thursday, November 19: – AGM + Gwylfa Hiraethog / Hiraethog Watchtower – Eira Jones.


Saturday, December 5 – 10am – 2pm: Diwrnod Agored / Open Day.

 

Web Design North Wales by Indever