Sleidiau uchod

  1. Taith Gwanwyn 2016 ar y “Balmoral”
  2. Sgwrs Erin Lloyd Jones ar ”Bryngaerau Gogledd Cymru a’r Gororau”
  3. Maer Conwy yn dadorchuddio panel Ffynnon Santes Fair yn Llanrhos
  4. Taith Gerdded – Conwy ar adeg y Rhyfel Cartref  – Dennis Roberts
  5. Adnewyddu bad achub a hanesion morol y “Flying Foam”. Sgwrs gan Debbie Wareham
  6. Taith Gwanwyn 2013 ….Tomen y Mur – Caer Rufeinig
  7. Gwesty Castell Deganwy
  8. Chwiliwch y wefan am fwy o hanesion diddorol ac adroddiadau mwy manwl

 


Croeso i

Grŵp Hanes Deganwy

 www.deganwyhistory.co.uk


Grŵp Hanes Deganwy


Dydd Iau,  Tachwedd 16,  am 7:00pm yn Capel Peniel , Ty Mawr Road , Deganwy.       

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM)

+

Plant Colledig Llywelyn ein Llyw Olaf / The Lost Children of  Llywelyn ap Gruffydd – Heulwen Bott

llywelyn-ft1


Cewch mwy o hanes am ddigwyddiadau’r Grŵp ar ein gwefan www.deganwyhistory.co.uk neu cysylltwch â’r Ysgrifennydd ar e-bost-ifor42@gmail.com. Rydym o hyd yn falch i groesawu aelodau newydd yn ogystal ag ymwelwyr i’r ardal.


 

 

Web Design North Wales by Indever