This updated was posted on: 27/11/2018

2018 Cinio Dydd Sul

Unwaith eto cynhaliwyd Cinio Blynyddol Grŵp Hanes Deganwy yn y Paysanne yn Neganwy ac unwaith eto, ni chawsom ein siomi gan ansawdd y bwyd a naws arbennig y bwyty. O ystyried y nifer ohonom oedd yna yn bwyta, mae’n syndod bod Cai a’i dîm wedi gallu gweini pawb ohonom mor brydlon gyda phryd mor flasus. Does dim syndod ein bod yn dychwelyd yna fel Grŵp pob blwyddyn, ac mi wn fod rhai ohonom yn dychwelyd yna ar adegau eraill o’r flwyddyn!.

Eleni ein siaradwraig gwadd oedd Judith Phillips, gohebydd gyda North Wales Weekly News a cholofnydd gyda’r Daily Post. Cawsom ein diddanu gan Judith gyda hanesion am ei bywyd ym myd newyddiaduriaeth a’i hadroddiadau am nifer o ddigwyddiadau pwysig yng Ngogledd Cymru. Roedd ei hesboniad o’i chyfarfyddiad gyda Martin Bell, pan roedd yn dilyn ymweliad brenhinol yn Llandudno ar un adeg, yn ddigri iawn ac yn dangos nad yw popeth sy’n digwydd ar y fath achlysuron yn ymddangos yn y wasg. Paid â phoeni Judith, mae’r gyfrinach yn ddiogel gyda ni …!

Web Design North Wales by Indever