Rhaglen 2020

RHAGLEN 2020 PROGRAMME

In view of the concern about the Corona virus, the Committee has decided that it would be in everybody’s best interests to cancel the meetings for 2020. We will be reviewing later meetings, following advice from authorities.

Thank you for your continued support, and please take care of yourselves in this uncertain time.


Dydd Iau, Ionawr 16: Magna Carta a’i Berthnasedd i Ogledd Cymru / Magna Carta and its Application to North Wales – Diane Williams.


Dydd Iau, Chwefror 20: Pigeon Hanes / Snippets of History: (1) Dr Robert W. Dodgson OBE – Gwyddonydd mawr anghofedig Conwy / Conwy’s forgotten great scientist – Stephen Lockwood. (2) Ysgol Woodlands School – Trefor Price & Gwyn Hughes.


Dydd Iau, Mawrth 19: Chwilio am Dywysog Madoc / The Quest for Prince Madog – Bob Morris.


Dydd Iau, Ebrill 16: Martha Hughes Cannon o Llandudno, Seneddwriag 1af yn Hanes UDA / Martha Hughes Cannon of Llandudno, 1st Woman Senator in U.S. History – Wil Aaron.


Dydd Iau, Mai 21: Archaeoleg Teml Llwydfaen / The Archaeology of the Temple at Llwydfaen – Rhys Mwyn.


Dydd Sadwrn, Mai 30: Diwrnod Prom DEGANWY Prom Day.


Dydd Iau, Mehefin 18: Ymweld a safle archaeolegol Caerhun a Theml Llwydfaen / Visit Caerhun archaeological site & Llwydfaen Temple – Rhys Mwyn.


Dydd Iau, Gorffennaf 16: Ymweld ag Eglwys Llangwstenin – Mytholeg a Chwedloniaeth / Visit to Llangwstenin Church – Myths & Legends – Mike Goodall.


Awst: Dim cyfarfod / No meeting.


Dydd Iau, Medi 15: Hanes yr Archesgob John Williams / The Story of Archbishop John Williams – John Barden-Davies.


Dydd Sul, Tachwedd 1: Cinio Blynyddol / Annual Lunch – Siaradwr Gwadd / Guest Speaker – Richard Thomas, Ystadau Mostyn Estates.


Dydd Iau, Tachwedd 19: – AGM + Gwylfa Hiraethog / Hiraethog Watchtower – Eira Jones.


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 5 – 10am – 2pm: Diwrnod Agored / Open Day.

Web Design North Wales by Indever