Rhaglen 2020

RHAGLEN 2020 PROGRAMME


Dydd Iau, Ionawr 16: Magna Carta a’i Berthnasedd i Ogledd Cymru / Magna Carta and its Application to North Wales – Diane Williams.


Dydd Iau, Chwefror 20: Pigeon Hanes / Snippets of History: (1) Dr Robert W. Dodgson OBE – Gwyddonydd mawr anghofedig Conwy / Conwy’s forgotten great scientist – Stephen Lockwood. (2) Ysgol Woodlands School – Trefor Price & Gwyn Hughes.


Dydd Iau, Mawrth 19: Chwilio am Dywysog Madoc / The Quest for Prince Madog – Bob Morris.


Dydd Iau, Ebrill 16: Martha Hughes Cannon o Llandudno, Seneddwriag 1af yn Hanes UDA / Martha Hughes Cannon of Llandudno, 1st Woman Senator in U.S. History – Wil Aaron.


Dydd Iau, Mai 21: Archaeoleg Teml Llwydfaen / The Archaeology of the Temple at Llwydfaen – Rhys Mwyn.


Dydd Sadwrn, Mai 30: Diwrnod Prom DEGANWY Prom Day.


Dydd Iau, Mehefin 18: Ymweld a safle archaeolegol Caerhun a Theml Llwydfaen / Visit Caerhun archaeological site & Llwydfaen Temple – Rhys Mwyn.


Dydd Iau, Gorffennaf 16: Ymweld ag Eglwys Llangwstenin – Mytholeg a Chwedloniaeth / Visit to Llangwstenin Church – Myths & Legends – Mike Goodall.


Awst: Dim cyfarfod / No meeting.


Dydd Iau, Medi 15: Hanes yr Archesgob John Williams / The Story of Archbishop John Williams – John Barden-Davies.


Dydd Sul, Tachwedd 1: Cinio Blynyddol / Annual Lunch – Siaradwr Gwadd / Guest Speaker – Richard Thomas, Ystadau Mostyn Estates.


Dydd Iau, Tachwedd 19: – AGM + Gwylfa Hiraethog / Hiraethog Watchtower – Eira Jones.


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 5 – 10am – 2pm: Diwrnod Agored / Open Day.

Web Design North Wales by Indever