This updated was posted on: 07/09/2018

Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2019

Roedd Arfon a Lucinda yn falch o gael cynrychioli Grŵp Hanes Deganwy yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 ar 7fed Gorffennaf 2018. Ymunwyd a channoedd o bobl yn cynrychioli mudiadau lleol a gorymdeithiwyd trwy’r dref a’r ddiwrnod arbennig o heulog.

Eisteddfod Proclamation Festival

Yna cynhaliwyd y Seremoni Cyhoeddi tu allan i Bodlondeb, gan orffen gyda’r cyhoeddiad gan yr Archdderwydd Geraint Llifon mai ei olynydd fydd Myrddin ap Dafydd, bardd a sylfaenydd cwmni cyhoeddi Gwasg Carreg Gwalch yn Llanrwst. Bydd yn cymryd drosodd oddi wrth Geraint Llifon blwyddyn nesaf, sy’n arbennig o arwyddocaol wrth gwrs gan mai yn Llanrwst cynhelir yr Eisteddfod blwyddyn nesaf.

Eisteddfod Proclamation Festival

Mae Grŵp Hanes Deganwy yn falch i gefnogi’r Eisteddfod, ac o hyd yn barod i dderbyn awgrymiadau gan yr aelodau am ddulliau eraill i fod yn rhan. Cadwch golwg am ddigwyddiadau sydd i ddod!


 

Web Design North Wales by Indever