Taith Castell Gwrych.

Dr Mark Baker

Dr Mark Baker

Yn dilyn y cyflwyniad rhagorol a phoblogaidd a gafwyd yn gynharach yn y flwyddyn gan y Cynghorydd Dr Mark Baker o Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych, fe drefnwyd i aelodau’r Grŵp Hanes ymweld â’r Castell a’r gerddi. Roedd yn noson braf wrth i hanner cant ohonom fanteisio ar y cyfle i archwilio dirgelion cudd yr adeilad eiconig hwn ac i weld y mannau y cyfeiriwyd atynt gan Mark yn ei gyflwyniad cynharach.

Visit to Gwrych Castle (1)

Visit to Gwrych Castle (2)

Web Design North Wales by Indever