Cynnal Ffynnon Santes Fair

St Mary's Well - March 2017

Mae aelodau’r Grŵp Hanes wedi bod yn brysur hefyd yn cynnal Ffynnon Santes Fair yn Llanrhos ac erbyn hyn, yn dilyn dadorchuddio’r plac, cafodd y safle ei amgylchynu gan ffens. Cafwyd cyfraniadau hael iawn tuag at hyn gan nifer o fudiadau yn ogystal â grant o Gronfa Gwynt y Môr, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd at y gwaith.


St Mary's Well - May 2017

Web Design North Wales by Indever