Rhaglen 2022

RHAGLEN 2022 PROGRAMME

Mae Grŵp Hanes Deganwy wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer 2022 y gobeithir bydd o ddiddordeb i’n haelodau. Rhaid cadarnhau un neu ddau o’r sgyrsiau ac fe gewch ddiweddariad amdanynt mor fuan ag sy’n bosibl.

Diolch i bawb ohonoch am eich cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf. Ni fu’n hawdd ond gobeithio bydd 2022 yn flwyddyn well i bawb.


Dydd Iau, Ionawr 20: Tai Bach Bonheddig – Marian Gwyn   *Zoom Meeting


Dydd Iau, Chwefror 17: Pigion Hanes: Noson anffurfiol gydachyfraniadau gan aelodau unigol. (1) Trywel William – Trefor Price; (2) Carreg Bedd Diddorol – Nerys Owen; (3) Benarth Hall – Stephen Lockwood.


Dydd Iau, Mawrth 17: “Cadw ac Arddangos” , Dodrefn o Ogledd Cymru – Peter Collins


Dydd Iau, Ebrill 21: Martha Hughes Canon – Wil Aaron


Dydd Iau, Mai 19: Teuluoedd Diwydiannol Cymru – Mike Blackburn


Dydd Iau, Mehefin 16: Ymweld ag Archif Conwy – Lucinda Smith


Dydd Sadwrn, Mehefin 25: Diwrnod y Prom


Dydd Iau, Gorffennaf 21: Taith gerdded Gerddi Bodnant – Wendy Lonsdale


Awst: Dim cyfarfod


Dydd Iau, Medi 15: Llywio Arfordir Gogledd Ynys Môn: Drylliadau, Dirgelwch, Cyfrinachau – Dafydd Williams


Dydd Iau, Hydref 20: Treftadaeth Milwrol Conwy – Adrian Hughes


Dydd Sul, Tachwedd 6: Cinio Blynyddol 


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 3: Diwrnod Agored. o weithgareddau’r Flwyddyn efo te a mins peis (10:00am – 15:00pm)


*Bydd aelodau yn derbyn rhybudd cynnar am y cyfarfod Zoom a hefyd ar ddiwrnod y cyfarfod.

Web Design North Wales by Indever