Diwrnod Agored Blynyddol 2018

Trigolion Deganwy yn Tyrru I Ddiwrnod Agored 2018

Am y rhan fwyaf o’r diwrnod, roedd dyn talsyth yn sefyll mewn un cornel o’r arddangosfa gyda golwg hamddenol braf ar ei wyneb. Adrian Hughes, trefnydd Diwrnod Agored Grŵp Hanes Deganwy oedd y gŵr bonheddig yma. Cynhaliwyd yr Arddangosfa yn ysgoldy Capel Peniel, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Aelodau’r Capel am ganiatáu i ni gynnal ein harddangosfa yna pob blwyddyn ers 2009. Yr hyn a blesiodd Adrian fwyaf oedd gweld y llif cyson o ymwelwyr trwy gydol y diwrnod, o’r amser agor tan yr amser cau.

Cafodd Adrian cymorth gan ei gyd-aelodau o’r Grŵp Hanes, ac roedd yn falch iawn o weld cymaint o ymwelwyr yn galw i mewn i ddysgu mwy am hanes lleol – a neb ar frys i adael.

Ymysg y gwahoddedigion oedd Maer Conwy, sef y Cynghorydd Samantha Cotton.

Yr hyn oedd yn cael ei arddangos oedd: –

Hen Luniau o Ddeganwy. Dangoswyd dros 150 o ddelweddau digidol a hen gardiau post o archif y Grŵp Hanes ar sgrin teledu. Gyda’r cadeiriau o gwmpas y sgrin, roedd yr ymwelwyr yn gallu mwynhau ‘paned a theisen wrth wylio’r lluniau. Roedd un ‘cylch’ cyfan yn cymryd 30 munud i’w gwblhau.

Enwogion o Ddeganwy’

  • Peter Jones, y joci o Dywyn – Frankie Dettori ei ddydd – a enillodd 58 o rasys ym 1922 ac a fu farw yn 26 mlwydd oed yn dilyn damwain.
  • Harold Lowe, un o bobl enwocaf Deganwy. Ef oedd y pumed swyddog ar RMS Titanic ac a gymerodd y cyfrifoldeb am yr unig bad achub a ddychwelodd gyda rhai oedd wedi goroesi.
  • Jack Howarth , actor a rheolwr llwyfan, yn fwyaf enwog am ei ran fel cymeriad Albert Tatlock yn Coronation Street rhwng 1960 a 1984.

Hanesion am rai a gladdwyd ym Mynwent Llanrhos’ Roedd y rhan yma yn cynnwys hanesion am y tirfeddianwyr Y Fonesig Augusta Mostyn a’i ail mab, Henry; penseiri – George Felton a G A Humphries; Uwchgapten Septimus Tonge a Gynnwr Daniel Evans a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf; William Miller a Patrick Murphy, anffodusion o ddamwain erchyll yn Neganwy ym 1901.

Carcharorion Rhyfel’ Ym 1944, cynyddodd poblogaeth Deganwy gyda 150 o Garcharorion Rhyfel o’r Almaen a’r Eidal yn lletya ym Mryn Estyn oddi ar Albert Drive. Roedd yr arddangosfa yn ymgais i adrodd hanes eu bywydau tra roeddynt yn byw yn yr ardal a hefyd atgofion y bobl leol oedd yn eu hadnabod.

Roedd detholiad o lyfrau, delweddau, mapiau a dogfennau eraill o archif y Grwp Hanes i’w gweld ar y byrddau yng nghanol yr ystafell i’r ymwelwur eu mwynhau.

Os na chawsoch y cyfle i fynd i’r Diwrnod Agored, bydd y brif arddangosfa i’w weld yn nerbynfa adeilad Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghyffordd Llandudno o 18 Ionawr hyd at 1 Chwefror 2019

Web Design North Wales by Indever