Hawlfraint

Fe wnaed pob ymdrech i sicrhau bod awdurdod yn bodoli i ddefnyddio’r deunydd a ddefnyddir ar dudalennau gwefan Grŵp Hanes Deganwy

Grŵp Hanes Deganwy yw perchennog yr hawlfraint ar y wefan hon a’r deunydd sydd ar y wefan (yn cynnwys, heb gyfyngiad, yr ysgrifau, y celfyddydwaith, y ffotograffau a’r delweddau).

Mae Grŵp Hanes Deganwy yn rhoi caniatâd i chi:

  • Ymweld â’r wefan hon a’r deunydd sydd ar y wefan ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol neu trwy borwr we;
  • Copïo a storio’r wefan hon a’r deunydd sydd ar y wefan hon yng nghof dros dro eich porwr; a
  • Argraffu tudalennau o’r wefan hon i’ch defnydd personol eich hun ac nid at ddefnydd masnachol.

Nid yw Grŵp Hanes Deganwy yn rhoi unrhyw hawliau eraill i chi mewn perthynas â’r wefan hon, h.y. fe gedwir yr holl hawliau eraill

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ni ddylech addasu, golygu, newid, trawsnewid, cyhoeddi, ailgyhoeddi, dosbarthu, darlledu, ailddarlledu neu arddangos y wefan hon, na’r deunydd sydd ar y wefan hon mewn unrhyw ddull heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol gan Grŵp Hanes Deganwy.

Cewch ofyn am ganiatâd i ddefnyddio deunydd yr hawlfraint sydd ar y wefan hon trwy ysgrifennu at Ysgrifennydd Grŵp Hanes Deganwy. Fe welir y cyfeiriad ar waelod y dudalen hon.

Web Design North Wales by Indever