Yn ôl Traed y Llengoedd Rhufeinig

 
Cafodd llond ystafell o 58 o aelodau a chyfeillion Grŵp Hanes Deganwy’r profiad o glywed am hanes Prydain Rhufeinig yn dod yn fyw gan Gynghorydd Tref Conwy, Terence James. Mae’r Cynghorydd James yn athro, yn ddarlithydd ac yn seicolegydd cymdeithasol, gyda diddordeb arbennig mewn hanes o safbwynt seicolegol. Cyflwynodd ddarlith, llawn o wybodaeth yn canolbwyntio ar ysgogiad a chymhelliad y Rhufeiniad o adeg yr ymosodiad ar Brydain yn 43 OC gan orffen trwy edrych ar y dystiolaeth o’r Rhufeiniaid yn ardal Deganwy.

Terence James

Dangosodd y Cynghorydd James nifer o arteffactau yn dyddio o 800 CC. Roeddynt yn cynnwys darnau arian o adeg yr Ymerawdwr Augustus, offer meddygol ag eitemau addurniadol megis modrwyau a thorchau. Yn ystod ei sgwrs, gyflwynodd cleddyf arswydus (replica) ac aeth ati i ddangos, mewn dull dramatig iawn, sut i’w ddefnyddio. Yn dilyn sesiwn o holi ag ateb, gadawodd y gynulleidfa gyda llawer mwy o wybodaeth na Terence James & Eric Smith phan gyraeddasant.
 
Os hoffech ddarllen mwy ar y pwnc hwn, mae nodiadau swmpus drafft am y ddarlith ar gael ar wefan y Grŵp Hanes – Erthyglau Ymchwil.
Lucinda Smith – Ebrill 2018

Web Design North Wales by Indever