Llanfair Caereinion a Chastel Powys, Gwibdaith Flynyddol 2019

Bore dydd Mercher, 15fed Mai 2019 daeth bron i 45 o aelodau a ffrindiau’r Grŵp i Westy’r Cei yn Neganwy erbyn 9 o’r gloch i ddal bws Llew Jones, gyda Meurig, y gyrrwr llon, efo ni trwy’r dydd . Roedd nifer fawr o’r teithwyr erioed wedi bod i ganolbarth Cymru cyn heddiw, felly roedd y siwrne am fod yn agoriad llygad iddynt. Aethom yn hamddenol ar hyd yr A470 trwy Lanrwst a gweld maes newydd yr Eisteddfod. Ymlaen wedyn trwy Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog cyn troi am Ddolgellau ym Maentwrog. Cyfeiriwyd at nifer o hanesion diddorol am lefydd ar hyd y siwrne ac roedd cryn ddiddordeb yn hanes Hedd Wyn wrth i ni wibio heibio’r Ysgwrn.

Roedd y tywydd yn fendigedig o braf a chawsom gyfle i eistedd allan i gael ’paned yn Nolgellau ac yna edrych o gwmpas y dref.

Yn ôl ar y bws gan ddilyn yr A470 at Fwlch Oerddrws ac yna tuag at Mallwyd lle ymunwyd a’r A458. Roeddem yn gweld Cymru ar ei orau heddiw wrth i ni ddilyn Afon Banwy ar ein ffordd i Lanfair Caereinion lle manteisiodd nifer o’r criw i gael ‘paned arall!! Roedd trên un o’r gloch i’r Trallwng yn disgwyl amdanom, ac felly ffarweliwyd a Meurig am y tro.

Roedd dwy goets wedi eu llogi gan y Grŵp a digon o le i bawb. Er bod y siwrne fer ar y trên bach yn bleserus a hamddenol iawn – nid oedd mor ysblennydd efallai a rheilffyrdd eraill Gogledd Cymru. Mae’r rheilffordd yn dilyn Afon Banwy tuag at y Trallwng. Yna roedd Meurig yn disgwyl amdanom.

Ar ol sesiwn o dynnu lluniau, aethom ar y daith fer i Gastell Powys am y prynhawn a phawb yn cael y cyfle i wneud yr hyn oeddynt am ei gwneud, naill ai ymweld â’r Castell neu i grwydro’r gerddi – neu eistedd a mwynhau hufen ia yng ngwres yr haul.

Powys Castle

Dychwelodd pawb, yn ufudd iawn, at y bws erbyn 4.30. Ac eithrio tagfeydd traffig wrth ymuno a’r A55 cawsom siwrne hwylus i Westy Bod Erw yn Llanelwy i fwynhau swper swmpus i goroni diwrnod pleserus iawn.

Web Design North Wales by Indever