Angela Buxton

 

Angela Buxton – Seren Byd Tennis Merched y 50’au

 Angela Buxton

“Curriculum vitae”

Wimbledon Doubles Champion 1956 Wimbledon Singles Finalist 1956 French Open Doubles Winner 1956 British Covered Court Singles Champion 1956 London Grass Court Singles Champion 1956 British Hard Court Doubles Champion 1956 Wightman Cup Player 1954/55/56 No. 5 in the World 1956

Ganwyd Angela yn Lerpwl yn Awst 1934 a dechreuodd chwarae tennis fel plentyn yn Ysgol Genethod Neuadd Gloddaeth, ysgol breswyl yn Llanrhos, Deganwy.

Gloddaeth Hall

Gloddaeth Hall

Fe welodd ei hyfforddwr Bob Mulligan ei thalent ar unwaith a rhoddodd ei henw i gystadlu mewn twrnamaint lle enillodd teitlau i rai o dan-14, o dan-15 ac o dan-18.  Wedi treulio peth amser yn Llundain a Los Angeles, ym 1954 cyrhaeddodd rheng Rhif 4 ym Mhrydain. Ym 1955 cyrhaeddodd Angela rownd gogynderfynol y senglau yn Wimbledon a chododd i reng Rhif 9 y Byd. Chwaraeodd yng nghystadleuaeth Cwpan Wightman dros y Deyrnas Unedig ym 1954,  1955, a 1956. Ei blwyddyn fwyaf llwyddiannus ym myd tennis oedd ym 1956 pan enillodd teitl y dyblau i ferched yn Wimbledon gyda’i phartner Althea Gibson a chyrhaeddodd rownd derfynol y senglau yn Wimbledon yn yr un flwyddyn. Enillodd pencampwriaethau senglau Dan-do Lloegr a Chwrt Gwair Llundain a Dyblau Chwrt Caled Llundain (gyda Darlene Hard). Yn y Pencampwriaethau Ffrengig, cyrhaeddodd rownd gynderfynol y senglau ac enillodd y dyblau gyda’i phartner Althea Gibson, sef y bencampwraig gyntaf o dras Affricanaidd. Yn dilyn ei buddugoliaeth gydag Althea yn Wimbledon, rhoddodd un papur newydd Seisnig adroddiad o dan y penawd  “Minorities Win” sef cyfeiriad at dras Affricanaidd Althea ag Angela oedd o dras Iddewig.  Gosodwyd Angela yn Rhif 5 yn y Byd gan ‘World Tennis Magazine’ ag yn Rhif 6 yn y Byd gan Lance Tingay o’r Daily Telegraph a’r Daily Mail. Bu Angela yn llwyddiannus hefyd yn y Gemau Maccabiah, sef cystadleuaeth i athletwyr Iddewig, gan ennill y senglau i ferched ym 1953 a 1957. Yn dilyn cyflwr difrifol a gafodd i’w llaw ym 1956 (tenosynovitis), gorfodwyd Angela i ymddeol o’r gêm ar ddiwedd tymor 1957 a hithau ond yn 22 mlwydd oed. Nid oedd chwaraewyr tennis yn ennill llawer o arian yn 1950’au a dros y blynyddoedd gwaethygodd cyflwr ariannol ei chyn partner Althea Gibson. Ym 1992 dioddefodd Althea strôc ac ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, rhoddodd galwad i Angela i ddweud ei bod yn anobeithio ac ar fin cymryd ei bywyd ei hun am ei bod yn byw ar wasanaeth lles a methu talu ei rhent nac am feddyginiaeth. Heb son wrth Althea, trefnodd Angela i lythyr ymddangos mewn cylchgrawn tennis yn cyfeirio at gyflwr Althea. Roedd Althea yn gwybod bod rhywbeth yn digwydd oherwydd y nifer o amlenni yn cynnwys sieciau oedd yn cyrraedd trwy’r post o bob rhan o’r byd.                                                                                                                                              Pencampwraig Dyblau I

Wimbledon Ladies Doubles Champion 1956

Wimbledon Ladies Doubles Champion 1956

Ferched Wimbledon 1956 data gan Wikipedia  Co-Principal and founder of the Angela Buxton Centre – one of the most respected International Tennis Schools specialising in the advanced development of the game in the 1970’s and 1980’s . Consultant to establishing the International Veteran Tournaments at both Los Monteros and Monte Carlo Hon. Member : British Tennis Coaches’ Association Holder: Israel Order of Merit 1981 for outstanding contributions to Tennis Coaching and Competition Trustee: Health Promotion Research Trust – established by H. M. Government in July 1983 Author and Co-Author with C. M. Jones of several best selling tennis books from 1957-1980’s Merseyside Women of the Year 2004 in their year of faith . For services to Sport and Race. Invited to Buckingham Palace by H. M. Queen Elizabeth ll in recognition of Sporting Achievements and Health Promotion Florida Tennis Academia : Comparative investigation carried out regularly Special feature writer with “The Times and Sunday Times “ “The Daily and Sunday Telegraph” “The Independent“ “Ace“ Tennis Magazine “Tennis Today” and the “Daily Mail” Abroad with “The New York Times” “Florida Tennis” and “Australian Tennis”  

 

Web Design North Wales by Indever