Ffynnon Santes Fair

plaque installed

plac

Plac Ffynnon Santes Fair

O’r diwedd mae’r Panel ger Ffynnon Santes Fair yn Llanrhos yn ei le! Llawer o ddiolch i Adrian am ei waith caib a rhaw, yn llythrennol, dod a’r arfau a rheoli diwedd y gwaith. Diolch hefyd i Eric am ddod draw i dynnu lluniau ac yn gyffredinol i’n sicrhau bod popeth fel y dylai fod.

Rwyf wedi atodi ffoto o’r Panel fel y mae ar hyn o bryd: mae’n werth ei weld. Diolch i bob aelod o’r Pwyllgor am eich cefnogaeth a chymorth bar hyd y daith, mewn cyfarfodydd a gyda’;r gwaith o gadw’r safle’n daclus. Gobeithio y byddwch yn hoffi’r gwaith gorffenedig a’i bod yn cyd-fynd a safonau uchel Grŵp Hanes Deganwy.

Kevin Slattery

Web Design North Wales by Indever