Ymweliad i Oriel Ynys Môn

Ar ddydd Sadwrn 21ain Mehefin 2018, aeth criw bach selog o aelodau Grŵp Hanes Deganwy (rhai ohonynt wedi teithio o Swydd Caer!) i Oriel Ynys Môn am daith dywysedig dan arweiniad Ian Jones, Rheolwr y Casgliadau. Wrth ganolbwyntio ar archeoleg, eglurodd, er bod Ynys Môn yn doreithiog efo archeoleg, nid oedd ganddo gasgliad cynhwysfawr ar hyn o bryd oherwydd mai ond ym 1991 agorwyd yr Oriel. Cyn hynny, anfonwyd arteffactau i’r Llyfrgell Brydeinig, yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd neu i Amgueddfa Gwynedd ym Mangor (Storiel rŵan). Erbyn hyn, fodd bynnag fe newidiwyd hyn ac mae cartref gweddus iddynt yn awr ar Ynys Môn.

Casgliad Oriel Ynys Môn

Soniodd Ian wrthym am y gwaith cloddio sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd yn Wylfa Newydd, sydd, hyd yn hyn, wedi datgelu nifer o adfeilion o gyfnodau’r Oes Mesolitheg hyd at yr Oesoedd Canol; mae’r safle yn debyg iawn i’r un yn Din Lligwy, ond yn fwy ac wedi cadw’n well. Mae arteffactau a replicau o Fryn Celli Du, Barclodiad y Gawres a Llyn Cerrig Bach i’w gweld yn Oriel Ynys Môn, yn ogystal a darganfyddiadau o safleoedd llai adnabyddus ar Ynys Mon, megis Bedd Branwen, Capel Eithin, Porth Dafarth a Merddyn Gwyn.

Un o uchafbwyntiau ein hymweliad oedd cael cyffwrdd yr eitemau a gyflwynodd Ian i ni, yn cynnwys pen-bwyell go iawn – a ddarganfuwyd ar Ynys Môn ond a ddaeth yn wreiddiol o’r ffatri bwyeill neolithig yng Nghraig Lwyd, Penmaenmawr.

Cadwyn Gang, Oriel Ynys Môn,

Byddem yn eich argymell eich bod yn ymweld ag Oriel Ynys Môn, lle gwarchodir yr arddangosion yn dda mewn amgylchedd croesawus. Mae yna hefyd arddangosfa barhaus o waith paent Charles Tunnicliffe, ag Oriel Kyffin Williams. Mae mynediad am ddim ac mae hynna caffi gwych a siop yn llawn nwyddau. Diolch i Ian Jones am drefnu ymweliad hollol ddiddorol a werth chweil.

Addasiad o adroddiad Lucinda Smith

Web Design North Wales by Indever